جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
طرح درس

طرح درس

1- تجهیزات تخصصی

2- تاریخچه ابزار

3- طبقه بندی ابزار

                             طرح دوره تجهیزات

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir