مسئول واحد حراست:

مهندس علی آرمین

تعریف حراست:

حراست در لغت به معنای پاسداری و محافظت کردن است.

از جنبه اداری حراست به واحدی اطلاق می گردد که وظیفه حساس و خطیر مراقبت از سلامت اجرای ریز و درشت فعالیت های بیمارستان را در مقابل انواع انحراف های احتمالی و  موجود بر عهده دارد.

هدف حراست:

الف: هدف کلان که همان پیشبرد اهداف بیمارستان از طریق حفظ و ارتقا توان حفاظتی و امنیتی می باشد.

ب: هدف عملیاتی که ارائه مشورت و اطلاعات به مدیران و اعمال نظارت های موثر جهت ایمنی و سلامت منابع بیمارستان

شرح وظایف حراست:

1) حفاظت فیزیکی

2) حفاظت اسناد

3) حفاظت پرسنلی

راه ارتباطی با حراست بیمارستان:

05144016112