يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
طرح درس

طرح درس

مدیریت در اتاق عمل

 میریت در اتاق عمل ن-1

مدیریت بیهوشی

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir