يکشنبه ٣٠ خرداد ١٤٠٠
سرفصل ها و آرایش دروس

سرفصل دروس اتاق عمل

 

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل

سرفصل دروس رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژِی اتاق عمل جدید 941

سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

 

 

آرایش دروس اتاق عمل

 

آرایش دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل  ورودی 931

آرایش دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل  جدید ورودی 941

آرایش دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل ورودی 951

آرایش دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل ورودی 961

آرایش دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل ورودی 971

آرایش دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل ورودی 981

آرایش دروس کارشناسی پیوسته اتاق عمل ورودی 991

 

 

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل ورودی 942

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل ورودی 952

آرایش دروس کارشناسی نا پیوسته اتاق عمل ورودی 962

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل ورودی 972

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل ورودی 982

 

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir