دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

همکاران واحد ارزشیابی :

 

کارشناس ارزشیابی:

آقای حجت الله گردانی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس: 05144011055