جمعه ٠٨ مرداد ١٤٠٠

  • روابط عمومی معاونت آموزشی:درخشش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
    سرپرست مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی از موفقیت دانشجویان علوم پزشکی در حیطه های آموزش پزشکی، مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت و علوم پایه خبر داد.

  • تحول گرایی، پیگیری و اصرار زیاد در رسیدن به اهداف سازمانی و عشق به مردم، سه ویژگی بارز دکتر هاشمی
    سرپرست وزارت بهداشت، گفت: دکتر هاشمی به عنوان راهنما و مرشد مجموعه وزارت بهداشت به ما کمک خواهد کرد و اگر بخواهم در مورد دکتر هاشمی آنچه بر ذهنم می گذرد بیان کنم این است که وی چند ویژگی بارز دارد. اول اینکه وی تحول گرا است و با عادات گذشتگان، کار نمی کرد.همیشه چنین انسان هایی را ستوده ام و انسان هایی که بر مبنای شکستن عادات و محدوده های گذشته عمل می کنند، همواره ارزشمند و بلندمرتبه هستند.


  • برگزاری یازدهمین دوره آزمون صلاحیت های بالینی دانشجویان پزشکی همزمان با سراسر کشور

  • برگزاری کارگاه آموزشی "مدیریت کلاس و تعامل مثبت با فراگیران"

اقدامات انجام شده

 

اقدامات انجام شده کارگروه اعتبار بخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی:

تهیه برنامه عملیاتی کارگروه

خرید مانکن و مولاژهای آموزشی برای مرکز مهارت های بالینی به ارزش 326 میلیون ریال

تکمیل فرمهای خودارزیابی استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای توسط معاونت های دانشگاه

ایجاد تیم های اعتباربخشی در معاونت های درمان، تحقیقات و فناوری ، دانشجویی و آموزش

ارتقا وضعیت بیمارستانهای آموزشی با توجه به شاخص های  استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستانی

تعیین نقاط قوت و ضعف در تمامی حوزه های مربوط به شاخص های اعتبار بخشی

تکمیل فرمهای خودارزیابی حوزه مدیریت و رسالت و اهداف در اعتبار بخشی موسسه ای

برگزاری جلسات با ریاست بیمارستان­ها، معاونین آموزشی بیمارستان­ها، اساتید، سوپروایزرهای آموزشی در جهت شفاف سازی سنجه های اعتبار بخشی توسط ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشکده

جلسات دانشکده پزشکی با رؤسای دانشکده­های بهداشت، پیراپزشکی، پرستاری، مامایی و معاونین آموزشی بیمارستان­ها جهت تدوین تفاهم نامه­ای فی مابین بیمارستان­های آموزشی و رؤسای دانشکده­های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

       ایجاد تیم های اعتباربخشی در معاونت های مختلف 


سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6 کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

EDC@medsab.ac.ir