ستاد هدایت

مسئول ستاد هدایت :  آقای تقی زاده

شماره تماس ستاد هدایت:44240011

فاکس ستاد هدایت:44242931

سامانه پاسخگویی شکایات طرح تحول نظام سلامت1590 که بصورت 24 ساعته در ستاد هدایت آماده پاسخگویی شکایات  وتماس های مردمی است.


 

شماره تماس با سوپر وایزر بیمارستان های تابعه

نام بیمارستان شماره همراه سوپروایزر شماره ثابت
واسعی 09150792203 44651300-220
شهیدان مبینی 09150792205 44243188-270
امداد شهید بهشتی 09150792204 44640115-230
قمر بنی هاشم جوین 09150792206 45222882-246
ولیعصر جغتای 09150792207 45623814-229

دستورالعمل انتقال بیماران بین مراکز درمانی

فرم شماره یک ستاد هدایت

فرم شماره دو ستاد هدایت

فرم شماره سه ستاد هدایت

گزارش عملکرد ستاد هدایت  سه  اول سال 1393

شرح وظایف همکاران کشیک ستاد هدایت

مقایسه علل  اعزام  بيماران به مشهد در سه ماهه اول 92 و 93

ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان