دندانپزشکان

متخصصین دندانپزشک:

1- خانم دکتر محبت کاویان: متخصص ترمیمی و زیبایی

2- خانم دکتر ملیحه کرابی: متخصص ترمیمی و زیبایی

3- آقای دکتر حسین عصارزاده: متخصص ترمیمی و زیبایی

4- خانم دکتر سمیه شوریده یزدی: متخصص ترمیمی و زیبایی

5- آقای دکتر رضا محولاتی: متخصص ارتودنسی

6-خانم دکترزهرا باغانی: متخصص جراح لثه و ایمپلنت

7-آقای دکتر جواد فرهبد: متخصص درمان ریشه (اندودنتیکس)

8- خانم دکتر سارا سمیع زاده: متخصص جراح لثه

9- خانم دکتر ملیحه جهان تیغ: متخصص کودکان

10- خانم دکتر عاطفه شکیب: متخصص کودکان

11- آقای دکتر حمیدرضا حسینی: متخصص درمان ریشه (اندودنتیکس)

مسئول فنی این واحد سرکار خانم دکتر سمیه شوریده یزدی می باشند که تمام مواد و وسایل مربوطه به این واحد توسط ایشان تأیید می گردد.