دسترسی سریع
شنبه ٣٠ تير ١٤٠٣
En

 

دکتر ابوالفضل شکیبا


رشته تحصیلی: متخصص بیماری های عفونی


رتبه علمي: استادیار

فارغ التحصیل : رشته پزشکی عمومی  دانشگاه علوم پزشکی  مشهد

رشته دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


سمت: معاونت آموزش بالینی و تخصصی

 


آدرس: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -دانشکده پزشکی
تلفن: 05144018323

 

پست الكترونيك:  abolfazlshakiba1360@gmail.com