فرم درخواست ایمیل دانشگاهی
 نام  *
 نام خانوادگی
 *
 مقطع  *
 شماره دانشجویی
 *
 دلیل درخواست ایمیل دانشگاهی
(برای دانشجویان کارشناسی و پایین تر الزامیست)
 *
 استاد معرف/ مرجع
(برای دانشجویان کارشناسی و پایین تر الزامیست)
 *
 ایمیل فعلی
 *
شماره تماس
 *
 


نشانی

- سبزوار - خیابان اسدآبادی
سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

اطلاعات تماس

ایمیل: ITC@Medsab.ac.ir
تلفن: 44011000
فکس: 44230010

آمار بازدید

آمار بازدید افراد حاضر :20
آمار بازدید امروز :4490
آمار بازدید صفحه :544
آمار بازدید کل :50297812