مدارک موردنیاز

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه ساخت

1-      درخواست كتبي موسسه جهت صدور پروانه ساخت

2-      تكميل و ارائه فرم سه برگي ساخت براي هرمحصول توسط مسئول فني موسسه

3-      تصوير پروانه هاي تاسيس و بهره برداري بهداشتي و مسئول فني

4-      ارائه تصوير گواهي ثبت نام تجاري

5-      طرح اتيكت براي هر محصول با امضاء و مهر مدير عامل و مسئول فني

6-      تعهد نامه محضري رعايت ماده 11

7-      ارائه اصل فيش بانكي جهت صدور پروانه ساخت هر قلم مواد خوراكي آشاميدني و توليد هر قلم مواد بسته بندي و ظروف مواد خوراكي و آشاميدني مبلغ 1450000 ريال و جهت صدور پروانه ساخت هر قلم  مواد اوليه و بسته بندي و ظروف مواد خوراكي آشاميدني و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي 1880000  ريال و جهت تمديد و اصلاح هر پروانه ساخت مبلغ 560000 ريال به شماره حساب 4001035203015489 خزانه داری بانک مرکزی با شناسه واریزی 386035260140104002173529006002

8-     ارائه تصوير پروانه ساخت ظروف بسته بندي محصول

9-     ارائه ايران كد

بازگشت به صفحه قبل

منوی معاونت
        دسترسی سریع                  لینک های ویژه
                اطلاع رسانی
                                         
                                         
                                         
                                          آمار بازدید
                                         

بازديدکنندگان اين صفحه :

بازديدکنندگان امروز :

2183

6401

                                           

کل بازديدکنندگان :

بازديدکنندگان آنلاين :

51506702

25

                                                   

Copyright © 2015    Sabzevar University of Medical Sciences. All rights reserved