چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

دکتر الهه فرومندی

سرپرست مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و مراکز تحقیقاتی:

دکتر الهه فرومندی (سوابق آموزشی و پژوهشی)

مدرک تحصیلی: دکترا تخصصی علوم تغذیه

مرتبه علمی: استادیار    

پست الکترونیک:

elahe.forumandi@gmail.com

آدرس: سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، بلوک B

تلفن تماس:  44018105 -051