دسترسی سریع
پنج شنبه ٢٠ بهمن ١٤٠١

معاون تحقیقات: محمدحسین ساقی

 

 

مسئول دفتر: علیرضا درویشی

 

 

مدیر پژوهش: مجید فلاحی

 

 

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و مراکز تحقیقاتی: ایوب رستگار

 

 

کارشناس مسئول کمیته اخلاق: معصومه آران

 

 

کارشناسی علم سنجی و ارزشیابی: حمیرا وحدتی

 

 

مدیر سامانه پژوهان و کارشناس انتشارات: مریم مشکانی

 

 

کارشناس مجله: مریم خسروجردی

 

 

مدیر مجله: حمیده یزدی مقدم

 

 

مسئول واحد علم سنجي وارزشيابي: منصوره فیض آبادی

 

 

مسئول واحد طرح ها: نجمه محمودآبادی

 

 

کارشناس واحد طرح ها: مریم ابراهیمی

 

 

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی: نسرین میرچولی

 

 

مدیر مرکز تحقیقات سلامت سالمندان وکارشناس مسئول کارگاه ها: مریم گودرزیان

 

 

مسئول فناوري اطلاعات: مهندس عباس داورپناه

 

 

کارشناس کتابخانه مرکزی: مهری سالاری

 

 

مسئول كتابخانه مركزي: حسین کوشا