بیمارستان ولی عصر(عج)جغتای

 پروژه بیمارستان ولی عصر (عج)جغتای درزمینی به مساحت 50000مترمربع  درسال1383به اتمام رسید و درتاریخ1386/06/01 افتتاح و از همان تاریخ  فعالیت خود را آغاز نمود. زمین بیمارستان را شورای اسلامی درسال1367 واگذار نمودند.

    درحال حاضر این بیمارستان دارای بخشهای بستری داخلی، جراحی، زنان، اطفال ، اورژانس، بلوک زایمان، اتاق عمل ، دیالیز  و در بخش های پاراکلینیکی آزمایشگاه، رادیولوژی و سونوگرافی مجهز و داروخانه را دارا می باشد.

    این بیمارستان دارای پزشکان متخصص اطفال، داخلی، جراحی، زنان ، قلب، ارولوژی ، ارتوپدی، بیهوشی و مغز و اعصاب می باشد که درمانگاه تخصص آن درصبح فعال است. همچنین درمانگاه گفتار درمانی و کلینیک دیابت صبح ها فعال می باشد. درارائه خدمات رادیولوژی و سونوگرافی  از نیروی متخصص استفاده می شود و خدمات آزمایشگاهی زیر نظر متخصص پاتولوژی صورت می گیرد.