امروزه وبسایت هر سازمان یکی از مهمترین دارایی های آن به شمار می رود؛ همچنین یکی از بهترین ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی هر سازمان وبسایت آن میباشد و این در مورد یک مجموعه دانشگاهی اهمیت بیشتری پیدا میکند، به گونه ای که بیان میشود وبسایت یک دانشگاه پیشانی و ویترین آن میباشد.

وبسایت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سیر تکاملی خوبی را طی کرده است از زمانی که با چند صفحه ساده HTML شروع به کار کرد، که اگرچه تاریخ دقیقی از زمان آن در دست نیست ولی بیش از 15 سال تخمین زده میشود، تا به امروز که از یکی از بهترین سامانه های مدیریت محتوی (CMS) بهره می برد.

با توجه به تعدد و پراکندگی واحدهای دانشگاه لزوم استفاده از رابطان و نمایندگانی جهت تکمیل و به روز رسانی وبسایت اجتناب ناپذیر می نمود که این مهم از سال 1391 انجام شد.

 

مسئول وبسایت دانشگاه: مهندس سعید شجاع

شماره تماس: 44011112

نشانی پست الکترونیک: saeedshoja@medsab.ac.ir