معرفی کلی بخش:

نام بخش: دیالیز

تخصص بخش : همودیالیز

مسئول واحد: خانم منصوره جغتایی

مدرک تحصیلی:  کارشناس پرستاری

تعداد تخت: 5 تخت  

بیماریهای شایع بستری در بخش در سال گذشته (علل شایع ایجاد نارسایی کلیوی) شامل:

* دیابت

* فشارخون بالا

* گلومرولونفریت

* کلیه پلی کیستیک

* مشکلات ارولوژیک

* بیماریهای مادرزادی کلیه

تعداد بیماران: 16 بیمار

امکانات و تجهیزات مهم بخش:

* پنج دستگاه همودیالیز

* دو عدد کپسول اکسیژن پرتابل

* یک عدد کپسول اکسیژن نصب شده بر روی ترالی های اورژانس

* دو عدد ساکشن پرتابل

* دستگاه نوار قلب یک عدد

* مانتورینگ قلبی، دارای قابلیت اندازه گیری فشار خون و پالس اکسی متری یک عدد

* دستگاه الکتروشوک: یک عدد

* ترالی اورژانس یک عدد

روند معمول پذیرش و درمان بیماران در بخش: مراجعه بيمار يا همراه وي به واحد پذيرش بخش دیالیز جهت تشكيل پرونده بستري با در دست داشتن دستور دیالیز هفتگی از طرف پزشک معالج- وارد كردن مشخصات بيمار و اطلاعات مورد نياز در برنامه پذيرش و نوبت دهی به بیماران- اخذ رضايتنامه از بيمار يا همراه وي- مراجعه  بيمار به بخش در زمان تعیین شده برای انجام دیالیز- مشخص شدن تخت بيمار در روز دیالیز انجام دیالیز استاندارد با تکمیل فرم های مربوطه- تحویل دفترچه راهنمای همراهان و بیماران در مورد چگونگی دیالیز و مسائل مربوطه و مقررات بخش دیالیز

خدمات بخش دیالیز شامل:

 • انجام همودیالیز استاندارد به مدت چهار ساعت در هر جلسه دیالیز
 • انجام مراقبتهای پرستاری استاندارد در طی جلسات دیالیز برای ارتقای سلامت جسمی و روانی بیماران بخش دیالیز.
 • دارودرمانی بر طبق دستور پزشک در طی درمان همودیالیز
 • تزریق خون و فرآورده های خونی طبق دستور پزشک در طی همودیالیز
 • بررسی فاکتورهای آزمایشگاهی بیماران به صورت دوره ای در مقاطع : ماهانه،سه ماهه و شش ماهه.
 • رویت جواب آزمایشها و ویزیت بیماران در زمان لازم توسط فوق تخصص نفرولوژی و ارائه درمانهای لازم.
 • ویزیت بیماران به صورت روزانه توسط متخصص داخلی و تجویز داروهای لازم
 • ویزیت بیماران بدحال شده در حین دیالیز توسط پزشکان متخصص بخش دیالیز.
 • انجام دیالیز اورژانس برای  بیماران
 • ارائه خدمات اورژانس به بیماران بدحال شده در حین دیالیز.
 • آموزش بدو ورود و حین درمان همودیالیز به بیماران و مراجعان بخش همودیالیزبه صورت مستقیم (چهره به چهره) و غیر مستقیم (استفاده ازجزوات و پمفلت های آموزشی مربوطه)
 • برنامه ریزی برای انجام دیالیز مرتب و با فاصله زمانی مناسب طبق تجویز پزشک
 • ارتباط با انجمن حمایت از بیماران کلیوی برای هماهنگی در مورد خدمات رسانی های ممکن به بیماران بخش دیالیز و ارتباط با افراد و مراکز خارج از سیستم درمانی .
 • تعویض دفترچه درمانی بیماران جدید به صورت: بیماری های خاص از طریق معرفی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی و سازمانهای بیمه گر.
 • تشکیل جلسات آموزشی به صورت گروهی برای ارتقای دانش مراقبت از خود بیماران و خانواده های آنان در بخش دیالیز.
 • بررسی کیفیت و کفایت دیالیز بیماران به صورت ماهانه و برنامه ریزی در ارتقای آن.
 • انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا در فصول سرد سال با همکاری مرکز بهداشت شهرستان
 •  تعمیر و نگهداری دستگاههای دیالیز و سایر تجهیزات پزشکی با مشارکت کارشناسان فنی هر دستگاه و کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان
 • انجام آزمایشهای دوره ای برای بررسی سلامت آب مصرفی در دستگاههای دیالیز با همکاری کارشناس بهداشت محیط بیمارستان و مرکز بهداشت.
 • بررسی وضعیت بیماران از نظر نیاز به خدمات مددکاری با تشکیل پرونده مددکاری و مداخلات ممکن.
 • بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران و آموزشهای لازم توسط کارشناس تغذیه بیمارستان و کارشناسان پرستاری بخش دیالیز به صورت مستقیم (چهره به چهره) و غیر مستقیم (استفاده ازجزوات و پمفلت های آموزشی مربوطه.)
 • پیش بینی و تهیه لوازم مصرفی (ست و صافی دیالیز،پودر بیکربنات ،سوزن و...) هر جلسه همودیالیز و سایر تجهیزات لازم با همکاری واحد تدارکات بیمارستان.
 • برنامه ریزی برای نگهداری و سرویسهای دوره ای دستگاه های دیالیز و سایر تجهیزات پزشکی.
 • ارائه آمار درخواستی در مورد بیماران و آزمایشهای ماهانه و تجهیزات و پرسنل بخش دیالیز به وزارت بهداشت و درمان از طریق ثبت در سایت بیماریهای خاص معاونت درمان وزارت خانه
 • ضدعفونی دستگاهها و سایر لوازم مرتبط با بیمار با محلولها و روشهای استاندارد و بررسی های میکروبی در مورد تاثیر کافی این روشها
 • تدوین خط مشی های لازم برای ارتقای ارائه خدمات بخش دیالیز.