نام بخش:   اورژانس

تخصص بخش:   اورژانس عمومی

مسئول اورژانس:   خانم انسیه سعادتی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:  221-250

  بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) از دو بخش بستری و سرپایی تشکیل شده است

اورژانس بستری :

شامل 7 تخت عمومی-2 تخت اطفال-3 تخت جراحی-2 تخت ایزوله(داخلی و اعصاب)-1 تخت CPR-

 اورژانس سرپایی  : شامل 7 تخت سرپایی-1 تخت نوارقلب-1تخت اطفال

    بیماریهای شایع مراجعه کننده به بخش اورژانس در سال گذشته:

بیماران حوادث ترافیکی (تصادفی)- شکستگی- دردشکم- درد کلیه (رنال کولیک)- سکته قلبی ومغزی- دیابت- فشارخون- تشنج- آسم- ادم حاد ریه- درد قفسه سینه- گاستروآنتریت و..

میزان مراجعین در سال به طور متوسط:   41000

امکانات و تجهیزات مهم بخش:

دستگاه مانیتورینگ دیواری و پرتابل- دستگاه ونتیلاتور پرتابل- دستگاه سونوگرافی پرتابل-الکتروشوک دستگاه نوار قلب- چراغ سیالتیک- – پالس اکسی متری انواع ست های جراحی- ساکشن واکسیژن مرکزی وپرتابل- انفوزیون پمپ-برانکارد- ویلچر اسکوپ و..