دسترسی سریع
سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١
En

فرایندهای برتر دانشگاهی جشنواره شهید مطهری (دی ماه 1399)

1- بکارگیری الگوی کاوشگری محاکم قضایی با نمایش فیلم در آموزش اخلاق

      صاحبان فرایند: دکتر محمدرضا شگرف نخعی، دکتر مهدی ربیعی، دکتر معصومه هاشمیان، دکتر علیرضا قربانی، دکتر داود سروش

2- طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره مهارت بالینی شیفت شب با کمک تیم بالینی بيمارستان در شروع دوره اینترشیپ پرستاری

      صاحبان فرایند: نرجش حشمتی فر، دکتر مصطفی راد، دکتر مژگان انصاری، فرهاد بهرامی

3- تدوین درس "مدیریت سلامت" در کوریکولوم آموزشی رشته پزشکی بر اساس الگوی کرن

      صاحبان فرایند: دکتر علیرضا قربانی، حمید صادقی، دکتر مهدی ربیعی، دکتر محمد شوریده یزدی، دکتر راحیل محمودی

4-طراحی، ساخت و اجرای اپلیکیشن اندرویدی آموزشی کتابخانه مجازی بهداشت "باما

     صاحبان فرایند: دکتر محمدحسین ساقی، دکتر مهدی ربیعی، دکتر ابوالفضل رحمانی‌ثانی، دکتر ایوب رستگار، محمد حسن کوثری، مرتضی شاهپسند

5- طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر بازخورد حین برگزاری آزمون آسکی در دانشجویان گروه اتاق عمل و هوشبری

     صاحبان فرایند: دکتر حمیده یزدی مقدم، فاطمه برزویی، عزت صمدی پور، رها صالح آبادی