دسترسی سریع
سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١
En

در این قسمت فایلهای مرتبط با جشنواره شهید مطهری قرار داده شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مراجعه فرمایید.

   دانلود : فرم_ارسال_فرآیند.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : معيارهای_شش_گانه_دانش_پژوهی_آموزشی.pdf           حجم فایل 338 KB
   دانلود : آئین_نامه_جشنواره_شهید_مطهری.pdf           حجم فایل 466 KB
   دانلود : آموزش_فرآیند_نویسی.pdf           حجم فایل 1759 KB