نام

سمت

شماره تلفن يا فكس

شماره داخلي

محمدحسین ساقی

سرپرست معاونت تحقيقات و فناوري

44018101

8101

علیرضا درویشی

مسئول دفتر معاونت تحقيقات وفناوري

44018102

8102

مجید فلاحی

مدير پژوهش

44018103

8103

ایوب رستگار

مدير اطلاع رساني پزشكي ومراكز تحقيقاتي

44018105

8105

معصومه آران

كارشناس مسئول كميته اخلاق

44018115

8115

حمیرا وحدتی

كارشناس علم سنجي وارشيابي

44018116

8116

مریم مشکانی

مدير سامانه پژوهان / كارشناس انتشارات

44018117

8117

مریم خسروجردی

كارشناس مجله

44018122

8122

حمیده یزدی مقدم

مدير مجله

44018120

8120

منصوره فیض آبادی

مسئول واحد علم سنجي وارزشيابي

44018122

8122

فهیمه ابراهیمی

كارشناس واحد طرح ها

44018125

8125

نجمه محمودآبادی

مسئول واحد طرح ها

44018125

8125

مریم گودرزیان

مدير مركز تحقيقات / مسئول واحد توانمند سازي وكارگاه ها

44018131

8131

عباس داورپناه

مسئول فناوري اطلاعات

44018111

8111

حسین کوشا

مسئول كتابخانه مركزي

44018144

8144

مهری سالاری

کارشناس کتابخانه مرکزی

44018145

8145

نسرین میرچولی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

44018356

8356


New Page 1

پایگاه نتایج پژوهشهای سبزوار

نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir