آیین نامه ها

   دانلود : آیین نامه شورای پژوهشی           حجم فایل 445 KB
   دانلود : آیین نامه جذب گرنت           حجم فایل 572 KB
   دانلود : اولویت های تحقیقاتی دانشگاه 1400           حجم فایل 86 KB

New Page 1

پایگاه نتایج پژوهشهای سبزوار

نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir