سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

با تشکر از شما بازدید کننده گرامی لطفا جهت استفاده از فایل ها،فایل مربوطه را دانلود نمایید.

   دانلود : فرم_عملكرد_واحد_تزريقات_17987.doc           حجم فایل 32 KB
   دانلود : فرم_مصرفی_داروی_ترالی.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : فرم_درخواست_دارو_خانه_بهداشت_ج.doc           حجم فایل 115 KB
   دانلود : فرم__ماهیانه_داروهای_مصرفی_ترالی.pdf           حجم فایل 310 KB
   دانلود : فرم__ماهیانه_داروهای_درخواستی.docx           حجم فایل 21 KB
   دانلود : درخواست_مراكز_شهري.doc           حجم فایل 101 KB
   دانلود : برگه_صورت_حساب_بیماران_سرپایی_.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : برگ_ثبت_فروش_ماهانه_17992.doc           حجم فایل 34 KB
   دانلود : آموکسی_سیلین.pdf           حجم فایل 449 KB