سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

ضمن تشکر از شما بازدید کننده گرامی . لطفا جهت استفاده از مطالب مربوطه فایل مورد نظر را دانلود نمایید.

   دانلود : فرم_مقایسه_شاخصها.xlsx           حجم فایل 118 KB
   دانلود : هرم_سنی_در_اکسل.xlsx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : جدول_جمعیت_گروه_هدف.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : جدول_جمعیت_تحت_پوشش_مرکز.docx           حجم فایل 25 KB
   دانلود : جدول_بیمه_مرکز.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : مركز.doc           حجم فایل 240 KB
   دانلود : خانه_بهداشت.doc           حجم فایل 178 KB
   دانلود : پزشك.doc           حجم فایل 336 KB
   دانلود : Final-Dastoramalzij_31_04_94.pdf           حجم فایل 844 KB