دسترسی سریع
سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١
En

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان امداد شهید بهشتی

دکتر ایوب توکلیان

 

کارشناس واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان امداد شهید بهشتی

سرکار خانم خدادادی