دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
En

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDO) بیمارستان واسعی

دکترحبیب آشنا

 

کارشناس واحد توسعه  آموزش(EDO) بیمارستان واسعی

سرکار خانم دیواندری

051-44651300