دسترسی سریع
يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١
En

مسئول واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان واسعی

دکترحبیب آشنا

 

کارشناس واحد توسعه  آموزش(EDU) بیمارستان واسعی

سرکار خانم دیواندری

051-44651300