مطالب آموزشی

برای دسترسی روی فایل های زیر کلیک نمایید .

 

   دانلود : بستن_لوله_های_رحمی.pdf           حجم فایل 1818 KB
   دانلود : سرطان_پستان.pdf           حجم فایل 820 KB
   دانلود : حاملگی_خارج_از_رحم.pdf           حجم فایل 2541 KB
   دانلود : کلپورافی.pdf           حجم فایل 1062 KB
   دانلود : کیست_تخمدان.pdf           حجم فایل 1573 KB