پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١
معرفی واحد

معرفی واحد:

در سال 1389 با تغییر در محتوای درسی  و واحدهای ارائه شده در دانشگاهها، رشته مدارک پزشکی به نام فناوری اطلاعات سلامت تغییر نام پیدا کرد و به دنبال آن در سال 1393 نیز واحد مدارک پزشکی در بیمارستانها به نام واحد مدیریت اطلاعات سلامت تغییر نام داده شد.

این واحد هم اکنون توسط کارشناس مدارک پزشکی در معاونت درمان مدیریت می شود و از اهم وظایف آن  می توان به جمع آوری آمار بیمارستانها، استانداردسازی فرمهای بیمارستانی، برگزاری کارگاههای آموزشی و ... اشاره کرد، برای مشاهده سایر شرح وظایف اینجا کلیک کنید

طی بخشنامه ای که در دی ماه 95 به دانشگاهها ابلاغ شد این واحد به نام مدیریت آمار و اطلاعات درمان مجدداً تغییر نام پیدا کرد.