دسترسی سریع
يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

گزارش عملكرد اداره نظارت بر درمان سال 93

 

·        بازديد ونظارت و ارزيابي عملكرد پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي فعال در بخش هاي دولتي، خصوصي و خيريه و مراکز درمان

سوء مصرف مواد در ارتباط با دستورالعمل هاي ابلاغ شده به منظور اجراي ضوابط

·        جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز پزشكي، پزشكان و پيراپزشكان اعم از دولتي ، خصوصي و خيريه

·        ابلاغ و اجراي دقيق قوانين و آئين نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشكان و پيراپزشكان

·        بررسي و تكميل مدارك و پرونده هاي خدماتي درخواست هاي پزشكان ، پيراپزشكان و مراكز پزشكي

·        تكميل مدارك مربوط به كميسيون ماده 20 (تمام مراکز و موسسات درمانی بجز بیمارستان و مرکز جراحی محدود) وبرگزاری کمیسیون ماده 31

·        صدور تائيديه هاي مربوط به خدمات و درخواست هاي پزشكان ، پيراپزشكان و مراكز پزشكي طبق ضوابط

·        رسيدگي به شكايات واصله تخلف پزشكان ، پيراپزشكان و مراكز پزشكي

·        بازديدهاي روتين از بيمارستانها و بخشهاي ويژه

·        بازديدهاي دوره اي جهت اعتباربخشی بيمارستانها و بخش هاي ويژه

·        بازدیدهای دوره ای از آیتم های مربوط تحول نظام سلامت از خردادماه

·         تكميل سنجه های اعتباربخشی بيمارستانها وارسال به وزارت متبوع وپیگیری صدور گواهینامه درجه بیمارستانها

·         تكميل فرم ارزيابي جهت افزايش تخت هاي بيمارستان و بيمارستان جديدالاحداث

·         تهيه گزارشات لازم و انجام ساير دستورات قانوني مقام مافوق

·         تكميل نرم افزارهاي جديد در پورتال وزارت متبوع و ارسال اطلاعات متخصصان شاغل

 

برنامه هاي عملياتي :

الف)  اقدامات مستمر

·        انجام 360 مورد بازديد از كليه مراكز پزشكي شامل درمانگاهها ، موسسات فيزيوتراپي ، موسسه اندامساز فني، ساخت و فروش عينك طبي ، دفاتر كار مامايي، شنوايي سنجي،  مطب پزشكان عمومي، متخصص، دندانپزشكان، راديولوژيست ها  و مراكز ترك اعتياد توسط كارشناسان نظارت بر درمان و اعلام نواقص موجود در محل به مراكز

·        انجام بازديد توسط كارشناسان اداره  نظارت بردرمان از بيمارستانهاي تابعه

·        برگزاري دوره اي كميسيون ماده 31 ، تمديد مجوز واحد هاي درمان وابستگي به مواد افيوني و انجام بازديد هاي دوره اي توسط اداره نظارت بر درمان ، بهزيستي و  معاونت بهداشتي از تمامي مراكز و اعلام نواقص مطروحه به مراكز جهت رفع آنها و انجام مجدد بازديدها ،100 مورد

·        ارسال گزارشات بهداشت محيط و نقشه هاي تاييد شده مربوط به مراكز و موسسات پزشكي

·        ابلاغ استاندارد هاي اعتبار بخشي و ارائه راهكارهاي اجرايي در اين خصوص به بيمارستانها

·        برگزاري جلسات هماهنگي اعتبار بخشي در بيمارستانها

·        ارائه راهكارها و راهنمايي هاي لازم به بيمارستانها جهت كسب رتبه بهتر در اعتباربخشي

·        صدور تائيديه محل مطب و دفتر كار جهت صدور يا تمديد پروانه پس از بازديد از محل

·        صدور گواهي هاي اشتغال به كار جهت وزارت متبوع و مراكز دولتي

·        ثبت كامپيوتري اطلاعات مربوط به موسسات پزشكي ، پزشكان، پيراپزشكان شاغل در بخش خصوصي و به روز نمودن كليه اطلاعات و ارائه گزارش و آمارهاي لازم به مقام مافوق

·        ابلاغ تعرفه ها به پزشكان و پيراپزشكان و مراكز پزشكي جهت رعايت آن و نظارت بر آن و همچنین ابلاغ کتاب تعرفه گذاری ارزش نسبی

·        جمع آوري مدارك مورد لزوم جهت درج بخشهايي كه در پروانه تاسيس بيمارستانها نبوده و ارسال آنها به مركز نظارت و اعتبار بخشي و پيگيري هاي مربوط به آنها

·        اعلام دستورالعملها و بخشنامه ها جديد به مراكز دولتي و خصوصي

·        تمديد مجوز هاي واحد MMT (مراكز ترك اعتياد)

·        برگزاري دوره اي جلسه كميسيون قانوني تشخيص امور پزشكي ماده  20 و ارسال صورتجلسات به مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان

 

ب) اقدامات اجرايي

·        همكاري در راه اندازي جراحي قلب باز  و پيگيريهاي لازم جهت راه اندازی بخش رادیوتراپی و پزشکی هسته ای بيمارستان محمد واسعي

·        ارسال اخطار كتبي به مراكز  درمان سوء مصرف مواد در خصوص نواقص مركز و در صورت برطرف نكردن اين نواقص در بازديدهاي بعدي ارجاع به کمیسیونهای قانونی جهت اقدام لازم

·        ارسال اخطار كتبي به موسسات پزشكي سرپايي در خصوص( عدم حضور مسئول فني ، انجام اعمال پزشكي توسط افراد فاقد صلاحيت ، تعطيل بودن شيفت شب درمانگاه و عدم حضور مسئول فني با وجود تذكرات مكرر ) تعطیلی 2 درمانگاه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات

·        تمديد پروانه هاي تاسيس و مسئولين فني موسسات پزشكي و پيراپزشكي در سايت پورتال وزارت بهداشت

·        برگزاری 12 جلسه کمیسیون ماده 20

·        صدور 14 مورد موافقت اصولی موسسات پزشکی و پیراپزشکی

·        صدور 8 مورد پروانه بهره برداری و مسئول فنی و 35 مورد پروانه مسئول فنی جهت موسسات پزشکی و پیراپزشکی

·        پیگیری لازم درخصوص راه اندازی بیمارستان خصوصی حضرت علی اصغر(ع)

·        رسيدگي به شكايات واصله از طريق مذاكره شفاهي ، مذاكره تلفني وكتبي -  بازديد از محل 

·        اعلام نياز متخصصين به مركز نظارت و اعتبار بخشي امور درمان در خصوص متخصصان طرح يكماهه و ضريبK  از طريق سايت آواب

·        اعلام شروع بکار و غیبت متخصصين ضريب k  به  معاونت محترم درمان وزارت بهداشت  از طريق سايت آواب

·        انجام 15 مورد مكاتبات مربوط به دستياران طرح يكماهه از قبيل معرفينامه به بيمه ها و پایان مدت طرح به دانشگاه محل تحصیل

·        پیگیری لازم جهت امور مربوط به متخصصین ضریب k(پرداختی ها،پانسیون، قراردادها و ....)

·        20 مورد صدور گواهي پايان تعهدات متخصصين ضريب k 

·        صدور گواهی شرکت در آزمون فلوشیپ و فوق تخصص جهت نیروهای ضریب K واجد شرایط

·       برگزاری جلسه توجیهی جهت متخصصین ضریبk

·       انجام مکاتبات لازم با سازمانهای بیمه گر در خصوص پرداخت k2 به متخصصین هئیت علمی تمام  وقت جغرافیایی و تمام وقت درمانی

·       پيگيري هاي متعدد در خصوص تاخير در پذيرش اسناد بيمارستان ها به دليل كمبود كارشناس از سازمانهاي بيمه گر

·       بررسی سایت 1690 مربوط به تعرفه های مصوب و رسیدگی یک مورد شکایت ثبت شده در سامانه 1690 در سال 93 مربوط به بیمارستان واسعی و ارسال نتیجه به کمیته استانی 1690

·       پیگیری اجرای کتاب ارزش های نسبی در بیمارستانها و مراکز خصوصی

·       معرفی تمامی متخصصین تمام وقت  درمانی به همراه حکم تمام وقتی به بیمه های طرف قرارداد

·       انجام بازدیدهای طرح تحول نظام سلامت از بیمارستانهای تابعه(15 مورد)

·       همکاری در اعتباربخشی بیمارستانهای سایر دانشگاه ها  به عنوان ارزیاب ارشد