سونوگرافی

سونوگرافي

بخش سونوگرافی در طبقه زیرزمین( 1- )بيمارستان شهيدان مبيني واقع شده است ومراجعین محترم می توانندازطریق پله های تعبیه شده درضلع شرقی محوطه بیمارستان به این واحدمراجعه نمایند .

اين واحد از بيمارستان در شيفت صبح وعصرپذيراي بيماران بستري و سرپائي مي باشد . بقيه ساعات شبانه روز اين بخش به صورت آنكال جهت انجام سونوگرافي هاي اوژانس بيماران درخدمت بیماران می باشد.

* آمارمراجعه کنندگان بطورمتوسط روزانه 100 نفر می باشد.

ساعت کار بخش سونوگرافی

همه روزها صبح به جز پنجشنبه و جمعه پذیرش بیماران از 7:30الی 13:30توسط منشی سونوگرافی انجام می پذیرد و متخصص سونوگرافی از ساعت 10:00الی 12:00در بیمارستان حضوردارد.

صبح پنجشنبه صرفا سونوگرافی بیماران بستری بیمارستان و بیماران اورژانس توسط متخصص سونوگرافی  انجام می شوند.

هرروز عصر به جز جمعه پذیرش بیماران از ساعت 14:30الی 20:30توسط منشی سونوگرافی انجام می پذیرد و متخصص سونوگرافی از ساعت 16 الی 20:30در بیمارستان حضوردارد.

در بقیه ساعات حضور متخصص سونوگرافی بصورت آنکالی می باشد.

 

ر