بخش گیاهان دارویی مرکز رشد فناوری سلامت فعالیت خود را در سال 1392 با حضور معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت آغاز کرد. هم اکنون بخش گیاهان دارویی در  زمينه اسانس گیری، عصاره گیری، كشت بذور بهینه گياهان داروئي، توليدات بيولوژيك و خدمات مشاوره فعاليت دارد.