جمعه ١١ آذر ١٤٠١
چارت سازمانی
رسالت و چشم انداز بيمارستان
بيمارستان برادران شهيد مبينی
حوزه ریاست
واحدهای بیمارستانی
آموزش
فرم ها
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
اطلاعات پزشکان
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
نوبت دهی بیمارستان
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
فرم نظرات وپیشنهادات

لطفا برای دریافت فرم پیشنهادات روی فایل زیر کلیک نمایید .

 

   دانلود : فرم_پیشنهاد.doc           حجم فایل 150 KB