جمعه ١١ آذر ١٤٠١
چارت سازمانی
رسالت و چشم انداز بيمارستان
بيمارستان برادران شهيد مبينی
حوزه ریاست
واحدهای بیمارستانی
آموزش
فرم ها
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
اطلاعات پزشکان
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
نوبت دهی بیمارستان
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
اطلاعات پذیرش وترخیص

برای اطلاع از نحوه پذیرش وترخیص  ومدد کاری روی فایل زیر کلیک نمایید .

 

   دانلود : مسئول_واحد_ترخیص.docx           حجم فایل 57 KB
   دانلود : نوبت_دهی.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : مددکاری_و_تاریخچه.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : شرح_وظایف_مددکار.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : تعرفه_ها_و_طرف_قرار_داد.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : پذیرش.docx           حجم فایل 43 KB