دسترسی سریع
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠

فایل آموزشی دوره غیرحضوری آیین نگارش درمکاتبات اداری

 

ویدئوی آموزشی یک تصمیم برای سلامتی

   دانلود : alodegi_hava.pdf           حجم فایل 801 KB
   دانلود : dust_storm_guide2.docx           حجم فایل 473 KB