جمعه ١١ آذر ١٤٠١
شرح وظایف

شرح وظایف رییس دانشکده پیراپزشکی

 

·       ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان ، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

·       ابلاغ کلیه مصوبات ، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به مدیران و گروهها

·       نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می شود

·       ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

·       نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی اعضای علمی دانشکده

·       پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

·       ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس دانشگاه

·       بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آنان

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir