دسترسی سریع
يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢
En

مسئول دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی:

آقای دکتر مهدی ربیعی

دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش

تلفن: 44018491-051