دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات :

همواره در تلاش است سطح نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه IT مرکز را ارتقاء دهد و همچنین با برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی در بالا  بردن سطوح علمی همکاران نیز نقش به سزائی ایفا میکند.

تاریخچه فن آورى اطلاعات:

پس از دردسترس قرارگرفتن کامپیوتر درسال 1950 میلادى، اولین کاربرد علمى که کامپیوتر درآن استفاده شد انتخابات ریاست جمهورى آمریکا درسال 1951 بود. درسال 1960 با حضور کامپیوتر بزرگ (Main frame) ایده توسعه پایگاه هاى اطلاعاتى متمرکز اطلاعات و مفهوم انفورماتیک (داده پردازی) شکل گرفت و کاربرد آن درحوزه مدیریت اطلاعات طرفداران بیشترى پیدا کرد.

این ایده در سالهاى 1970 تا 1980 بصورت استفاده از سیستم هاى هوشمند و کمک به تصمیم گیرى شکل قوى ترى به خود گرفت وایده اصلى اتوماسیون ادارى و سیستم هاى بدون کاغذ را تقویت نمود. درکشورهاى دیگر مثل ژاپن ، آلمان، انگلستان وغیره نیز کاربردهاى کامپیوتر در زمینه خدمات بانکدارى، هتلدارى، مدیریت پروژه ها و ... رشد نمود.

ضعف این سرویس­ها وکاربردها در نبود سیستم­هاى قوى ارتباطى بیشتر مشخص شد زیرا باوجود تلفن و تلگراف امکان انتقال اطلاعات با حجم بالا امکان پذیر نبود و قدرت سیستم­هاى محاسباتى و کاربردهاى انفورماتیک آن تنها در حوزه­هاى محدود قابل استفاده بود.

با رشد روزافزون شبکه­هاى کامپیوترى و قدرت ارسال اطلاعات علاوه برصدا، از طریق شبکه­هاى مخابراتى در دهه 1980 گستره کاربردهاى انفورماتیک از طریق شبکه رو به فزونى گذاشت. سپس با پیوند تاریخى قدرت محاسباتى کامپیوترها و امکان ارسال اطلاعات، فن آورى اطلاعات (IT) متولد شد.

بطورکلى به مجموعه تکنیکهاو ابزارها وعلومى اطلاق میشود که درانجام فعالیتهاى جمع آورى، ذخیره، بازیابى، پردازش و توزیع انواع اطلاعات (تصویر، داده، صدا و...) درهرسطحى ازکیفیت و کمیت مشارکت دارند.