آدرس :

  •  سبــزوار: بولوار توحیدشهر، حدفاصل گلزار شهدای گمنام و توحیدشهر، پردیس دانشــگاه علــوم پزشـــکی سبزوار-طبقه سوم- مرکز رشد فناوری سلامت

اطلاعات تماس :

  • دکتر بهاره امین: مدیر توسعه و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  • دکتر محمدحسین ساقی: مدیر مرکز رشد و فناوری سلامت
  • تلفن: 51-44018336-051
  • مسئول بخش گیاهان دارویی، آقای حسن رضایی سرشت، تلفن: 44419567-051
  • پست الکترونیکی :sabzevar.i.center@gmail.com
  • ساب دامین : Roshd.medsab.ac.ir