جمعه ١١ آذر ١٤٠١
En


 

 شرح وظایف:

 

برنامه ریزی در زمینه ارتقا مهارت ترجمه و تالیف با هماهنگی سایر واحد ها

تشکیل گروه های دانشجویی برای ترجمه مقالات مناسب برای انتشار در مجله بیهق و سایر مجلات

تشکیل گروه های دانشجویی بری تالیف در راستای مطالب علمی پژوهشی

تشکیل گروه ویراستاری برای تصحیح و ویرایش نهایی متون تایپ شده

پیگیری کتب مناسب جهت ترجمه

پیگیری تالیف کتب مناسب با  اهداف و فعالیت های دانشگاه


 

گزارش عملکرد واحد :
  • ترجمه کتاب فیزیولوژی کمپل توسط 5 تن از اعضای این واحد زیر نظر جناب آقای دکتر پژوهان
  • دریافت مجوز برای ادامه ترجمه کتاب easy injection  و پیگیری کارها ی صفح آرایی و تایپ کتاب
  • پی گیری ترجمه کتاب maternity and womans hedth nwrsiy  برگزاری 6 جلسه آموزشی برای رفع مشکلات دانشجویان در تجمه مقالات پژوهشی
  • مشاوره با دانشجویان متقاضی ترجمه کتاب
  • همکاری با دانشجویان جهت ترجمه مقالات پژوهشی
  • پیگیری ترجمه ها و عقد قرارداد با معاونت پژوهشی دانشگاه
  • تشکیل پرونده برای ترجمه کتاب ها