خدمات و حمایت های مرکز رشد

------------------------------------------------------

خدمات مرکز به شرکت­ها و واحدهای مستقر :

 

1- خدمات پشتیبانی: خدمات اجاره فضا، دسترسی به تلفن و دورنگار، میز و صندلی، امکان استفاده از اتاق‌های جلسات و کنفرانس و دستگاه‌های فتوکپی و تکثیر
2- خدمات اطلاع‌رسانی: دسترسی به اینترنت، کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
3- خدمات مشاوره‌ای و آموزشی: مشاوره‌های مدیریتی، مالی و بازرگانی، خدمات حسابداری و حقوقی، برگزاری  سمینار و یا کارگاههای آموزشی مورد نیاز برای شرکتهای نوپا
4- خدمات پشتیبانی فنی: ارائه خدمات فنی و مهندسی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی
5- خدمات مالی و اعتباری: امکان استفاده از اعتبارات  فناوری، کمک به دسترسی به منابع مالی خارجی و جذب  سرمایه‌گذاران