• با توجه به تصمیمات گرفته شده در شورای فناوری اطلاعات و کمیته وبومتریکس،تعیین محتوا و ساختار صفحه اصلی برعهده مسئول وبسایت می باشد.
  • اسلایدر صفحه اصلی برای معرفی تصویری دانشگاه و اطلاعیه های مهم در سطح کل دانشگاه است. و درج هرگونه اسلایدر منوط به داشتن این شرایط میباشد. تصویر اسلایدر به لحاظ زیبایی و گرافیکی باید به تایید مسئول وب سایت برسد. اندازه استاندارد این تصویر 470 * 1920 پیکسل است.
  • مسئولیت درج اخبار قسمت وسط و اخبار واحدها بر عهده روابط عمومی (کارشناس سایت: آقای آزاد) می باشد.
  • هر کدام از واحدها نماینده ای جهت به روز رسانی وبسایت مربوطه معرفی کرده اند که مسئولیت وبسایت آن واحد با نماینده آن میباشد.