دسترسی سریع
يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

 

 

  • راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کورونا ویروس (سندرم تنفسی خاورمیانه )-خرداد1393
  • شیوه نامه برخورد و مدیریت کروناویروس در مراجعین بیمارستانی
  • موازین پیشگیری و کنترل کننده عفونت جهت بیمار/اعضای خانواده در مراقبت از بیماری تنفسی ناشی از کروناویروس ،سندرم تنفسی خاورمیانه
  • موازین پیشگیری و کنترل عفونت در مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کروناویروس ،سندرم تنفسی خاورمیانه
  • شیوه نامه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی به منظور مقابله با سندرم تنفسی کورونا ویروس خاورمیانه
   دانلود : دستورالعمل_MERS_1394__6_29.pdf           حجم فایل 878 KB
   دانلود : IC_MERS.pdf           حجم فایل 518 KB
   دانلود : IC_MERS_Patient-_Caregiver.pdf           حجم فایل 439 KB
   دانلود : final_MERS-COV-_HOSPITAL-G.pdf           حجم فایل 1505 KB
   دانلود : راهنمای مراقبت کرونا ویروس           حجم فایل 1429 KB