دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١
En


بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته توسط کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عضو منطقه نه آمایشی می باشد. منطقه نه آمایشی شامل دانشگاه های علوم پزشکی سبزوار، مشهد، خراسان شمالی، گناباد، تربت جام، بیرجند، تربت حیدریه و اسفراین می باشد.

مناطق ده گانه آمایشی را در این لینک ملاحظه نمایید.

   دانلود : مناطق ده گانه آمایشی کمیته تحقیقات دانشجویی           حجم فایل 24 KB