دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

 بمناسبت هفته سلامت با شعار ایمنی غذا از مزرعه تا سفره ، واحد بهبود تغذیه جامعه حوزه معاونت بهداشتی  اقدام به فعالیتهای ذیل نمود:

1-      شرکت فعال در نمایشگاه هفته سلامت  :

*برگزاری  جشنواره غذای سالم  با هدف اصلاح الگوی مصرف تغذیه جامعه باهمکاری داوطلبین سلامت

*برگزاری مسابقه چرا غذاهای سنتی بهتر از غذاهای اماده هستند برای عموم مردم.

*مشاوره تغذیه سالم

* تهیه ماکت هرم غذایی جهت آموزش گروه های غذایی به مردم

*سرگرمی های آموزشی- تغذیه ای برای کودکان

*ارایه پمفلتهای آموزشی -تغذیه ای برای عموم مردم (10 مورد)

* معرفی سایتهای وزارت بهداشت  و دانشگاه سبزواردر زمینه تغذیه به عموم مردم جهت دسترسی به اطلاعات روز تغذیه ای

*پخش تیزرهای نیمیشن تغذیه ای در زمینه نمک یددار .........در نمایشگاه

*بازدید از نمایشگاه توسط مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه سرکار خانم دکتر عبداللهی و مسئولین عالی رتبه ادارات شهرستان سبزوار

2-     برگزاری کمیته تخصصی امنیت غذایی با حضور سرکار خانم دکتر عبداللهی  و معاونت محترم استاندار وفرماندار ویژه سبزوار وریاست محترم دانشگاه  و معاون محترم بهداشتی ،معاونت محترم پشتیبانی و مسئولین ادارات عضو کمیته

3-     برگزاری همایش تغذیه سالم در جهت ارتقای آگاهی کارکنان بهداشتی و سایر کارکنان ادارات با حضور سرکار خانم دکتر عبداللهی

4-     برگزاری ازمون ایمنی مواد غذایی جهت 3000 نفر ازپرسنل دانشگاه

5-     چاپ مطالب آموزشی در رسانه های محلی و ارسال بروشور تغذیه سالم در رستورانها به صنف مربوطه

6-     چاپ وتوزیع مطالب آموزشی  جهت ادارات و همایش تغذیه سالم برای کارکنان دانشگاه و سایر ادارات

7-     ارسال پوستر و پمفلتهای آموزشی به مراکز بهداشتی درمانی وکلیه ادارات

8-    برگزاری جلسه آموزشی ایمنی وتغذیه دانش آموزان جهت اولیای مدرسه شاهد