دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

در این بخش کلیه دستورالعملها و دانستنیهای بهداشت دهان و دندان و آیین نامه ها جهت دسترسی کلیه کارکنان و اقشار جامعه قرار گرفته است .