دسترسی سریع
يکشنبه ٠٢ آبان ١٤٠٠

  • مدیر گروه :دکتر الهه رادفر
  • مدرک تحصیلی : دکتری حرفه ای
  • نوع استخدام : رسمی
  • آدرس پست الکترونیکی:

 

  • کارشناس پیشگیری از اعتیاد: فاطمه حسن آبادی
  • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  • نوع استخدام : رسمی
  • آدرس پست الکترونیکی :