دسترسی سریع
دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

حوزهواحدکارمندشماره تلفن1فکسشماره موبایل
معاونت درمان
مسئول دفتر معاونت درمان
محمد دولت آبادی
44011028
44238011

معاونت درمان
مدیر درمان
دکتر داود سروش
44011016


معاونت درمان
رئیس اداره نظارت بر درمان
خانم دکتر ادیبان
44011023


معاونت درمان
تحول نظام سلامت و اعتبار بخشی
خانمها دکتر تکبیری و فیض آبادی
44011050


معاونت درمان
امور اداری
آقای تقی زاده
44011015


معاونت درمان
مدیر دفتر پرستاری
آقای لعل آهنگر
44011026


معاونت درمان
کارشناس دفتر پرستاری
خانم خبازی
44011026


معاونت درمان
امور مامایی
خانم واله
44011037


معاونت درمان
نظارت بر درمان و صدور پروانه ها
خانم مختاریان
44011022


معاونت درمان
نظارت بر درمان و سوء مصرف مواد
خانم قیاسی
44011022


معاونت درمان
نظارت بر درمان و صدور پروانه ها
خانم عنابستانی
44011021


معاونت درمان
بیماری های خاص
خانم بهرامپور
44011025


معاونت درمان
مدارک پزشکی
خانم کبیریان
44011037


معاونت درمان
امور دندانپزشکی
آقای دکتر عصارزاده
44011066


معاونت درمان
امور رادیولوژی
آقای کوشان فرد
44011066


معاونت درمان
مسئول امور آزمایشگاهها
آقای فاتحی
44011066


معاونت درمان
کارشناس آزمایشگاه
آقای میری
44011066


معاونت درمان
کارشناس فناوری اطلاعات
آقای مهندس پور بهرامی
44011015


معاونت درمان
کارشناس اورژانس
آقای عنایتی
44011030


معاونت درمان
اقتصاد درمان
خانم خیالی
44011037


معاونت درمان
فراهم آوری اعضا پیوندی
اقای عنایتی
44011030


معاونت درمان
کارشناس تغذیه
خانم لطفی
44011066


معاونت درمان
مددکار
آقای احسانی کیا
44238100


معاونت درمان
نظارت بر درمان و نیروی تخصصی
خانم جاجرمی
44011021


معاونت درمان
کارشناس دفتر پرستاری
خانمها بیدی و جوادی
44011030


معاونت درمان
نظارت بر درمان امور دندانپزشکی و طب سنتی
آقای الداغی
44011066


معاونت درمان
دبیرخانه
خانم وحدتی
44011017


   دانلود : شماره_تماس_واحدهای_معاونت_درمان.pdf           حجم فایل 98 KB