دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

 حمید عالمی - مدیر گروه گسترش و توسعه شبکه معاونت بهداشتی

شماره تماس:05144647906- داخلی 226

پست الکترونیک :alemih1@medsab.ac.ir        

                   

         (cv)

فرزانه سعادت طلب - کارشناس برنامه ارزیابی و رضایت سنجی

شماره تماس:05144647906- داخلی 232

پست الکترونیک :


 احمد دولت آبادی - کارشناس برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

شماره تماس:05144647906- داخلی 228

پست الکترونیک :dowlatabadia1@medsab.ac.ir

رقیه استاجی -کارشناس برنامه سلامت شهری

شماره تماس:05144647906- داخلی 231

پست الکترونیک :estagir1@medsab.ac.ir

مریم مهرگان -کارشناس برنامه  p4q  ،   sib  ،iehs  ،hnis

پست الکترونیک :mehrganm1@medsab.ac.ir

شماره تماس:05144647906- داخلی 231

مهناز ناصح نژاد -کارشناس آموزش و بازآموزی

شماره تماس:05144647906- داخلی 232

پست الکترونیک :m.nasehnezhad@yahoo.com

ابوالفضل ابارشی-کارشناس  ساختار و تشکیلات -نیروی انسانی

شماره تماس:05144647906- داخلی 227

پست الکترونیک :abareshia1@medsab.ac.ir

حسن شاکری کارگر -کارشناس تجهیزات و بهبود استاندارد

شماره تماس:05144647906- داخلی 227

پست الکترونیک :

 
 

 

 

   دانلود : New_Bitmap_Image.bmp           حجم فایل 38 KB