دسترسی سریع
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠

 

دکتر رضا فلاحی

کارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان

دندانپزشک عمومی

نوع استخدام :  رسمی

 پست الکترونیکی : rezafallahi1345@gmail.com

 شماره تماس : 05144645620  داخلی 282