دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

  1. دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

 

 

   دانلود : دستورالعمل_بیماری_قلبی_1400.rar           حجم فایل 749 KB
   دانلود : کووید_آذرماه_1400.pdf           حجم فایل 1435 KB
   دانلود : غربالگری_سندرم_داون.zip           حجم فایل 990 KB
   دانلود : بوکلت_مادران_1400.pdf           حجم فایل 3684 KB
   دانلود : کدهای_بیماری.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : مراقبت_از_نوزاد.pdf           حجم فایل 1459 KB
   دانلود : مراقبت_از_مادر_باردار_در_طرح__جدید.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : adducted_mothers_guidline_.pdf           حجم فایل 1091 KB
   دانلود : دستورالعمل_ثبت_کد_بیماری_(1).pdf           حجم فایل 469 KB