دسترسی سریع
جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١

 

 

 • مدیر گروه : دکتر قاسم روکی
 • مدرک تحصیلی :  دکترای حرفه ای
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی :  rokigh1@medsab.ac.ir

 

 

 


 

 • کارشناس برنامه سالمندان : فاطمه دولت آبادی
 • مدرک تحصیلی :  کارشناسی بهداشت عمومی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی : dolatabadif1@medsa.ac.ir

 

 


 

 • کارشناس برنامه باروری سالم: خانم محمدی
 • مدرک تحصیلی :  کارشناسی بهداشت عمومی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی : mohammadio1@medsab.ac.ir

 


 • کارشناس برنامه کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر: خانم طیبه نوروزی نژاد
 • مدرک تحصیلی :  کارشناسی بهداشت عمومی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی :  novrozinejadt1@medsab.ac.ir

 


 • کارشناس برنامه میانسالان : مریم مهرگان
 • مدرک تحصیلی :  کارشناس بهداشت عمومی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی : mehreganm1@medsab.ac.ir

 


 

 • کارشناس برنامه مادران:مریم مهرآبادی

 • مدرک تحصیلی :  کارشناسی مامایی
 • نوع استخدام : رسمی
 • آدرس پست الکترونیکی : maryammehrabady@gmail.com


 

کارشناس برنامه سلامت نوزادان:فاطمه دولت آبادی

مدرک تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

نوع استخدام:رسمی

آدرس پست الکترونیکی:dolatabadif1@medsa.ac.ir